Релігія давніх греків

Жовтень 24, 2016

Грецькі боги. Пантеон – сукупність богів у тій або іншій релігії. Уважається, що пантеон грецьких богів сформувався під впливом Сходу. Елліни називали своїх богів олімпійцями, оскільки вважали, що ті живуть на верхівці гори Олімп. [...]

Міфи Давньої Греції

Жовтень 24, 2016

Міф (від грец. тіґііов – «переказ, сказання») – стародавні оповіді про дії богів, надприродних істот і героїв, що брали участь у створенні світу. Основні види міфів Давньої Греції • Космогонічні міфи (про походження Всесвіту) • [...]

Виховання та освіта в Афінській державі

Жовтень 24, 2016

Дівчата в Афінах отримували домашнє виховання Сім’я. До семи років усіх дітей виховували матері, на жіночій половині будинку. У багатих родинах за дітьми наглядав раб-педагог (від грец. «вихователь дитини»). Школа. Із семи років [...]

Пелопоннеська війна та її значення для розвитку Афін

Жовтень 24, 2016

Пелопоннеська війна (карта) Пелопоннеська війна – боротьба за панування у Греції між союзами грецьких полісів – Делосським, очолюваним. Афінами, та Пелопоннеським, очолюваним Спартою, що відбувалася у 431–404 рр. до н. е. Причина: за [...]

Зміни в Афінській державі за правління Перікла

Жовтень 24, 2016

Погруддя Перікла Запровадив грошові виплати для громадян за виконання ними суспільних обов’язків: участь у судочинстві в ролі присяжних, перебування на різних посадах, службу в армії та флоті. Громадським коштом було відбудовано [...]

Греко-перські війни

Жовтень 24, 2016

Греко-перські війни 500–449 рр. до н. е. – війни, які велися між Перською державою і грецькими містами-державами, що захищали свою незалежність. Причини: намагання володарів Персії підкорити грецькі міста-держави Балканського [...]

Зміни в управлінні Афінською державою внаслідок реформ Солона

Жовтень 24, 2016

Еклесія – народні збори всіх дорослих афінських громадян-чоловіків, були вищим органом державної влади. На них обиралися архонти і члени геліеї – суду присяжних. До складу буле (ради чотирьохсот) входило по 100 представників від [...]

Поділ Солоном афінських громадян на чотири розряди

Жовтень 24, 2016

Погруддя Солона. Солон (між 640 і 635 – близько 559 рр. до н. е.) – афінський державний діяч, воєначальник і поет. Здійснив важливі реформи в управлінні Афінською державою. Антична традиція вважала Солона одним із «семи грецьких [...]

Склад населення та управління Афінською державою у VIII–VI ст. до н. е.

Жовтень 24, 2016

Населення Афінської держави у VIII–VI ст. до н. е. поділялося на три групи. 50 знатних сімей, нащадки давніх родів, становили аристократію (тобто «владу найкращих»), які мали виключне право керувати державою. Раді старійшин, або ареопагу [...]

Особливості розвитку Давньої Аттики

Жовтень 24, 2016

Стародавня Аттика. Природні умови. Узбережжя Аттики має багато бухт, зручних для мореплавства. Більшість території вкривають гори. Землі малородючі й кам’янисті. Повноводних річок немає. У горах Петнелікону залягали значні [...]
1 2 3 125

Украина онлайн