Реформи Марії-Терезії та Йосифа II та їх вплив на західноукраїнські землі

Марія Терезія
Марія Терезія

Мета

• Поліпшення матеріального становища населення, що сприяло стабілізації соціально-економічної ситуації краю, а отже, і зміцненню імперії.

• Ліквідація старої системи управління, за якої панівне становище належало місцевій шляхті, і заміна її дисциплінованим чиновництвом, яке провадило б політику імперського центру.

Адміністративна реформа

Королівство Галичини і Лодомерії було поділено на округи, які очолювали старости, підпорядковані губернатору краю, що призначався імператором. У селах влада належала мандаторам (наглядачам), які призначалися старостами округів, але утримувалися землевласниками. Містами управляли магістрати, склад яких призначала імперська адміністрація, потім міські ради, що були органами місцевого самоврядування.

Вищим представницьким органом ктю стяв сейм, де провідні позиції посідала польська шляхта.

Від 1786 р. припинялася дія польських законів, їх заступали загальноімперські. Адміністративним центром королівства став Львів.

Аграрна реформа

Йосиф ІІ
Йосиф ІІ

Було складено «Інвентарій», куди внесли кількість земель, якими володіла шляхта, і де визначено повинності селян. Імперський уряд з’ясував розміри податків із цих земель і заборонив землевласникам обтяжувати селян більше, ніж було передбачено «Інвентарієм».

Заборонялося застосовувати тілесні покарання, примушувати відробляти панщину в неділі й свята. У 1780–1782 рр. видано закони Йосифа II про звільнення селян від особистої залежності та обмеження панщини трьома днями на тиждень. Надання селянам деяких громадянських прав – одружуватися без дозволу поміщика, посилати своїх дітей навчатися у школах; ліквідовувалося право пана судити селян. Надання селянським громадам права самоврядування.

У 1789 р. було прийнято указ про ліквідацію панщини (скасований після смерті Йосифа II).

Релігійна реформа

• Визнання за римо-католицькою і греко-католицькою церквами рівних прав.

• Заборона називати греко-католиків уніатами і примушувати їх змінювати віру.

• Надання некатоликам рівних із католиками прав на державну службу.

• Зрівняння євреїв у правах з іншими народами імперії.

Освітня реформа

• Створення в 1774 р. у Відні при церкві Св. Варвари генеральної греко-католицької семінарії («Барбареум») для здобуття вищої духовної освіти греко-католиками. Пізніше замість неї було створено греко-католицькі семінарії в Ужгороді та Львові.

• Відновлення в 1784 р. діяльності Львівського університету. Для русинів при ньому було створено «Руський інститут».

• Запровадження нової шкільної системи, за якої в початкових школах навчання здійснювалося рідною мовою.

Наслідки реформ

• Загалом позитивно вплинули на життя західних українців і сприяли політичній модернізації краю.

• Запроваджені адміністративні зміни спричинили посилення німецького впливу і, як раніше, усували українців від участі в управлінні.

• Найвагомішими результатами реформ стали зміни в правовому становищі селянства і греко-католицької церкви.

• Сприяли поширенню серед селян і греко-католицького духівництва прихильного ставлення до Габсбурґів.

Коментарі: 1 RSS

Залиште свій коментар!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Коментар буде опубліковано після перевірки модератором

Ви можете увійти під своїм логіном або зареєструватися на сайті.

(обов'язково)