Мітка: Україна


Московські статті 1665 р.

Московські статті 1665 р.

Московські статті – україно-російський договір, укладений в жовтні 1665 р. в Москві гетьманом І. Брюховецьким з урядом царя Олексія Михайловича. • Українські землі й міста оголошувалися володіннями московського царя. • Вибори гетьмана відбувалися лише з дозволу царя і за присутності московських послів. Гетьманські клейноди новообраний гетьман отримував у Москві. • Збільшувалася кількість московських залог в […]

Батуринські статті 1663 р.

Батуринські статті 1663 р.

Батуринські статті – умови, укладені між лівобережним гетьманом І. Брюховецьким і представниками московського уряду. Підтвердили умови україно-московської угоди 1654 р., Переяславських статей 1659 р. і були доповнені п’ятьма новими пунктами. • Гетьманський уряд зобов’язувався безоплатно забезпечувати продуктами московські гарнізони в українських містах. • Гетьманський уряд мав розіслати універсали про охоплення і повернення додому втікачів із […]

Політика гетьмана П. Тетері (1663–1665)

Гетьман Павло Тетеря

Прагнув відновити провідну роль гетьманської влади в житті держави. Домагався від влади Речі Посполитої зрівняння у правах православної і римо-католицької церков; повернення православним церков, захоплених греко-католиками; звільнення православного духівництва від податків і повинностей; збереження права козаків проживати в шляхетських і церковних володіннях та залишення козацьких прав за вдовами; поновлення союзу з Кримським ханством і дозволу […]

Слободищенський трактат 1660 р.

Слободищенський трактат 1660 р.

Слободищенський трактат – договір, укладений гетьманом Ю. Хмельницьким із представниками Речі Посполитої в містечку Слободищі, поблизу Чуднова, у жовтні 1660 р. • Скасовано невигідні для Гетьманщини Переяславські статті 1659 р. • Гетьманщина розривала союз із Московською державою і відновлювала свій державний зв’язок із Річчю Посполитою на умовах Гадяцької угоди 1658 р. • Вилучалася стаття про […]

Зміни та обмеження в правах Гетьманщини за Переяславськими статтями 1659 р.

Сторінка з Переяславських статей

Основні положення • Новопризначений гетьман був зобов’язаний відвідати царя в Москві. • Запорожцям заборонялося здійснювати походи на Чорне море. • Затвердження київського митрополита московським патріархом. • Заборона гетьману приймати будь-яких іноземних послів. • Козаки завжди мали бути напоготові «на его государеву службу». • Не підтримувати відносин із Польщею і не висувати звинувачень проти Московської держави, […]

Жердівські статті

Фрагмент з Жердівських статей

Жердівські статті – проект нової міждержавної угоди, запропонованої представниками козацької старшини російській стороні в жовтні 1659 р., після проголошення гетьманом Ю. Хмельницького, що передбачав фактично повну незалежність Гетьманщини і зведення до мінімуму її залежності від Москви. Основні положення • Спадковість привілеїв і вольностей, наданих московським урядом Б. Хмельницькому в 1654 р. • Заборона розміщувати московських […]

Основні причини початку доби Руїни на українських землях

Основні причини початку доби Руїни на українських землях

• Загострення суперечок у середовищі української державної еліти. • Виникнення гострих соціальних конфліктів. • Охоплення значної частини народних мас, і насамперед козацтва, бунтівними настроями і небажанням підпорядковуватися будь-якій владі. • Активне втручання у внутрішні справи і пряма агресія стосовно Гетьманщини з боку Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії та Кримського ханства. Поняття «Руїна» вперше було […]

В’ячеслав Чорновіл (відео)

В'ячеслав Чорновіл (відео)

Проект “Обличчя української історії” нагадає глядачам про відомих особистостей,які зробили свій важливий внесок в історії і стали легендами для кожного українця. В цьому відео йтиметься про цікаві та захоплюючі факти з життя та діяльності українського політика та громадського діяча В’ячеслава Чорновола.

Історичне значення україно-московського договору 1654 р.

Історичне значення україно-московського договору 1654 р.

Юридично зафіксував акт відокремлення і незалежності від Речі Посполитої Війська Запорозького та оформлення над ним протекції московського царя. Відкрив перед Україною реальну перспективу за допомогою Московської держави довести війну з Річчю Посполитою до перемоги й об’єднати всі українські землі в межах однієї держави. Став поворотним пунктом в історії України, Росії та всієї Східної Європи. Відстала […]

Україно-московський договір 1654 р.

«Просительні статті про права всього малоросійського народу»

Договір був оформлений у березні 1654 р. в Москві. Українські посли представили «Просительні статті про права всього малоросійського народу» із 23 пунктів і отримали на них відповідь у вигляді 11 царських резолюцій і трьох окремих жалуваних грамот, відомих під назвою «Березневі статті». Оригінал до наших днів не зберігся. «Просительні статті про права всього малоросійського народу»: […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн