Мітка: Україна


Участь українських полків у Північній війні

Північна війна

Петро І (1672–1725) – російський цар (від 1682) та імператор (від 1721). Засновник Російської імперії та реформатор усіх сфер її життя. Вів успішну Північну війну (1700– 1721) зі Швецією за вихід до Балтійського моря. Провадив політику обмеження автономії Гетьманщини у складі своєї держави. За його наказом було зруйновано гетьманську столицю Батурин (1708) та Запорозьку Січ […]

Зовнішня та внутрішня політика Івана Мазепи на Лівобережжі України

Гетьман Іван Мазепа

Іван Мазепа (близько 1640–1709) – гетьман Лівобережної України в 1687–1708 pp. Ідеал суспільно-політичного устрою вбачав у Речі Посполитій. Піклувався про розвиток науки, освіти та культури. У жовтні 1708 р. перейшов на бік шведського короля Карла XII. Укладена ним україно-шведська угода передбачала відновлення державної незалежності Гетьманщини в союзі зі Швецією. Після поразки в Полтавській битві в […]

Україна наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст.

Україна наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст.

Улітку 1687 р. на річці Коломак (притока Ворскли), де отаборилося після невдалого Першого Кримського походу московсько-українське військо, за наказом боярина В. Голіцина відбулися вибори нового гетьмана. Гетьманська булава дісталася генеральному осавулу Івану Мазепі. Одночасно було укладено новий україно-московський договір – Коломацькі статті. Основні положення Коломацьких статей: • Підтверджувалися надані раніше козацькі та гетьмансько-старшинські привілеї. • […]

Етапи колонізації Слобідської України

Слобожанщина на карті України

Слобідська Україна (Слобожанщина) – регіон, що утворився на території Дикого Поля між кордонами Московської держави, Речі Посполитої і Кримського ханства в XVII– XVIII ст. Охоплювала територію сучасних Харківської, Сумської, півночі Донецької і Луганської областей України та південні частин Бєлгородської, Курської і Воронезької областей Росії. I етап. XV – перша половина XVI ст. Початок заселення території […]

Острозькі статті 1670 р.

Острозький замок (фото)

Острозькі статті – договір, укладений правобережним гетьманом М. Ханенком із Річчю Посполитою в Острозі 2 вересня 1670 р. • Проголошувалася «безпека, вольності й поваги на вічні часи» до православного духівництва. • Непорушність стародавніх військових вольностей стосовно будь-яких козацьких маєтків. Збереження козацьких вольностей за вдовами померлих козаків. • Повна амністія тим козакам, які повертаються на службу […]

Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті – договір між новообраним лівобережним гетьманом Д. Многогрішним та уповноваженими московського царя в Глухові 16 березня 1669 р. • Підтвердження вольностей Війська Запорозького, прав і привілеїв козацької старшини. • Московські воєводи залишалися лише в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові та Острі, а їхні функції обмежувалися виключно військовими справами. • Гетьману заборонялося вступати в безпосередні […]

Корсунські статті 1669 р.

Розподіл території відповідно до Корсунських статей (карта)

Корсунські статті – договір, укладений правобережним гетьманом Дорошенком з Османською імперією і затверджений Загальною (Генеральною) військовою радою в Корсуні 12 березня 1669 р. • Турецький султан обіцяв допомогти П. Дорошенку відвоювати в Речі Посполитої Галичину, Київщину, Волинь і розпочати війну з Московською державою за Лівобережну Україну. • Гетьман і старшина зобов’язувалися брати участь у війнах […]

Московські статті 1665 р.

Московські статті 1665 р.

Московські статті – україно-російський договір, укладений в жовтні 1665 р. в Москві гетьманом І. Брюховецьким з урядом царя Олексія Михайловича. • Українські землі й міста оголошувалися володіннями московського царя. • Вибори гетьмана відбувалися лише з дозволу царя і за присутності московських послів. Гетьманські клейноди новообраний гетьман отримував у Москві. • Збільшувалася кількість московських залог в […]

Батуринські статті 1663 р.

Батуринські статті 1663 р.

Батуринські статті – умови, укладені між лівобережним гетьманом І. Брюховецьким і представниками московського уряду. Підтвердили умови україно-московської угоди 1654 р., Переяславських статей 1659 р. і були доповнені п’ятьма новими пунктами. • Гетьманський уряд зобов’язувався безоплатно забезпечувати продуктами московські гарнізони в українських містах. • Гетьманський уряд мав розіслати універсали про охоплення і повернення додому втікачів із […]

Політика гетьмана П. Тетері (1663–1665)

Гетьман Павло Тетеря

Прагнув відновити провідну роль гетьманської влади в житті держави. Домагався від влади Речі Посполитої зрівняння у правах православної і римо-католицької церков; повернення православним церков, захоплених греко-католиками; звільнення православного духівництва від податків і повинностей; збереження права козаків проживати в шляхетських і церковних володіннях та залишення козацьких прав за вдовами; поновлення союзу з Кримським ханством і дозволу […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн