Мітка: Україна


Створення гетьманом Пилипом Орликом антиросійської коаліції

Гетьман Пилип Орлик

Пилип Орлик (1672–1742) – гетьман України в еміграції в 1710–1742 рр. Від 1707 р. був генеральним писарем в уряді гетьмана І. Мазепи та його найближчим радником. Після поразки в Полтавській битві 1709 р. разом з І. Мазепою залишив Україну. 1710 р. на козацькій раді в Бендерах обраний гетьманом Війська Запорозького. Під час обрання Орлика гетьманом […]

Значення діяльності І. Мазепи для українського національно-визвольного руху

Портрет Івана Мазепи, який експонується в Дніпровському музеї.

Продовжив і зміцнив започатковану Б. Хмельницьким ідею української козацької державності, а відтак підніс прапор боротьби за незалежність Гетьманщини. Учинок І. Мазепи надихав нові покоління борців за національне визволення українського народу. Із «мазепинством» російський царизм боровся упродовж двох століть після смерті гетьмана. Надавав перевагу верхівковим методам боротьби, сподіваючись досягти визволення України насамперед через таємні переговори й […]

Воєнно-політичні акції Петра І проти українців, здійснені після переходу І. Мазепи на бік Карла XII

Глухівська грамота Петра І

27 жовтня 1708 р. Перший маніфест Петра І до українців, у якому він сповіщав, що Мазепа «безвестно пропал» (цар знав, що гетьман перейшов на бік шведів) і наказував генеральній старшині й полковникам зібратися в Глухові для обрання нового гетьмана. 28 жовтня 1708 р. Другий маніфест царя до українців. Петро І звинувачував Мазепу в зраді царя […]

Участь українських полків у Північній війні

Північна війна

Петро І (1672–1725) – російський цар (від 1682) та імператор (від 1721). Засновник Російської імперії та реформатор усіх сфер її життя. Вів успішну Північну війну (1700– 1721) зі Швецією за вихід до Балтійського моря. Провадив політику обмеження автономії Гетьманщини у складі своєї держави. За його наказом було зруйновано гетьманську столицю Батурин (1708) та Запорозьку Січ […]

Зовнішня та внутрішня політика Івана Мазепи на Лівобережжі України

Гетьман Іван Мазепа

Іван Мазепа (близько 1640–1709) – гетьман Лівобережної України в 1687–1708 pp. Ідеал суспільно-політичного устрою вбачав у Речі Посполитій. Піклувався про розвиток науки, освіти та культури. У жовтні 1708 р. перейшов на бік шведського короля Карла XII. Укладена ним україно-шведська угода передбачала відновлення державної незалежності Гетьманщини в союзі зі Швецією. Після поразки в Полтавській битві в […]

Україна наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст.

Україна наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст.

Улітку 1687 р. на річці Коломак (притока Ворскли), де отаборилося після невдалого Першого Кримського походу московсько-українське військо, за наказом боярина В. Голіцина відбулися вибори нового гетьмана. Гетьманська булава дісталася генеральному осавулу Івану Мазепі. Одночасно було укладено новий україно-московський договір – Коломацькі статті. Основні положення Коломацьких статей: • Підтверджувалися надані раніше козацькі та гетьмансько-старшинські привілеї. • […]

Етапи колонізації Слобідської України

Слобожанщина на карті України

Слобідська Україна (Слобожанщина) – регіон, що утворився на території Дикого Поля між кордонами Московської держави, Речі Посполитої і Кримського ханства в XVII– XVIII ст. Охоплювала територію сучасних Харківської, Сумської, півночі Донецької і Луганської областей України та південні частин Бєлгородської, Курської і Воронезької областей Росії. I етап. XV – перша половина XVI ст. Початок заселення території […]

Острозькі статті 1670 р.

Острозький замок (фото)

Острозькі статті – договір, укладений правобережним гетьманом М. Ханенком із Річчю Посполитою в Острозі 2 вересня 1670 р. • Проголошувалася «безпека, вольності й поваги на вічні часи» до православного духівництва. • Непорушність стародавніх військових вольностей стосовно будь-яких козацьких маєтків. Збереження козацьких вольностей за вдовами померлих козаків. • Повна амністія тим козакам, які повертаються на службу […]

Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті – договір між новообраним лівобережним гетьманом Д. Многогрішним та уповноваженими московського царя в Глухові 16 березня 1669 р. • Підтвердження вольностей Війська Запорозького, прав і привілеїв козацької старшини. • Московські воєводи залишалися лише в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові та Острі, а їхні функції обмежувалися виключно військовими справами. • Гетьману заборонялося вступати в безпосередні […]

Корсунські статті 1669 р.

Розподіл території відповідно до Корсунських статей (карта)

Корсунські статті – договір, укладений правобережним гетьманом Дорошенком з Османською імперією і затверджений Загальною (Генеральною) військовою радою в Корсуні 12 березня 1669 р. • Турецький султан обіцяв допомогти П. Дорошенку відвоювати в Речі Посполитої Галичину, Київщину, Волинь і розпочати війну з Московською державою за Лівобережну Україну. • Гетьман і старшина зобов’язувалися брати участь у війнах […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн