Мітка: театр


Розвиток культури України в другій половині XVIII ст

Приватна друкарня А. Піллера

Освіта: • У середині XVIII ст. в Гетьманщині на одну початкову школу припадало 1 тис. жителів, у Слобожанщині – 2,5 тис. Утримувалися школи на кошти місцевого населення. Під імперською владою школи почали масово закриватися: у селян не було коштів на їх утримання. • 1786 р. було створено п’ять головних чотирикласних (для дітей дворян) і десять […]

Розвиток культури України наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст.

Кобзар (малюнок)

Освіта Початкова освіта. На Лівобережжі, Слобожанщині та Запорожжі існували початкові школи, де навчали дяки. На Правобережжі та західноукраїнських землях школи діяли при братствах. Діти шляхти навчалися в єзуїтських і василіянських школах. Середня освіта. На Лівобережжі та Слобожанщині діяли Чернігівський, Харківський і Переяславський колегіуми, на Правобережжі та західноукраїнських землях – єзуїтські колегіуми: Львівський, Перемишльський, Кам’янецький, Луцький […]

Основні прояви бароко в європейській культурі

Автопортрет Джованні Лоренцо Берніні

Живопис. Художники захоплювалися контрастами світла й тіні, грандіозними панорамами, відкритими емоціями, розкішшю й пишністю форм, алегоріями, багатою фактурою, складністю рухів, а поряд із цим – побутовими сюжетами, простонародними обличчями, наївністю сільського життя. Видатні діячі: П.-П. Рубенс, А. ван Дейк, Рембрандт, Ф. Хальс, А. Маньяско, Ф. Гварді. Архітектура. Архітектурі бароко притаманні просторовий розмах, плинність складних криволінійних […]

Культура України першої половини XVII ст.

«Тренос» М. Смотрицького

Освіта. Основним типом навчальних закладів, де здобували освіту діти українських міщан, козаків і духівництва, залишалися слов’яно-греко-латинські школи. Школи, як і раніше, засновувалися при братствах. У 1632 р. утворено Києво-Братський, або Києво-Могилянський колегіум – новий навчальний заклад вищого типу. Збільшується кількість єзуїтських, протестантських і греко-католицьких навчальних закладів. Книговидання. Активно діяла друкарня Львівського Успенського братства. Найбільшою в […]

Іван Карпенко-Карий (1845-1907)

Іван Карпенко-Карий (1845-1907)

 Іван Карпенко-Карий – майбутній класик вітчизняної драматургії – народився 17 вересня 4845 р. в селі Арсенівці поблизу Єлисаветграда (нині с. Веселівка Кіровоградської обл.) у родині управителя поміщицького маєтку Карпа Адамовича Тобілевича.  Освіту Іван Тобілевич здобув у Бобринецькому повітовому училищі. Через матеріальну скруту родини на цьому офіційні «університети» для нього закінчилися. Наприкінці 1864 р. його прийнято […]

Вертеп – український ляльковий театр

Вертепний будиночок

  Вертеп – український ляльковий переносний театр. Його вистави з’явилися в Україні в першій половині XVII ст., у XVIII ст. поширилися на Запорозькій Січі.   Вертеп був найбільш розповсюджений у другій половині XVIII ст. Вертепники – це здебільшого мандровані дяки.   Але у XVIII ст. число вертепників поповнювалося передусім вихованцями Києво-Могилянської Академії. Натхнені ідеями Григорія […]

Грецький театр

Актор театру

  Спершу театральні дії розігрувалися під час релігійних свят. Невдовзі театр став самостійним видом мистецтва. Автори трагедій і комедій змагалися між собою: чия трагедія більше вразить глядачів, чия комедія викличе більше сміху. Сцена   Сценічна дія відбувалася на круглому майданчику – орхестрі, в центрі якого стояв жертовник Діонісу. Вона розігрувалася як діалог між акторами і […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн