Мітка: національно-визвольна війна


Періодизація Української національної революції XVII ст. (за В. Смолієм і В. Степанковим)

Розподіл українських земель відповідно до Андрусівського договору 1667 р.

Лютий 1648 – червень 1652 р. Найбільший розмах та інтенсивність національно-визвольної та соціальної боротьби. Бурхливий процес становлення державних інституцій, формування нової української політичної еліти і національної державної ідеї. Червень 1652 – серпень 1657 р. Погіршення становища новоутвореної Української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої і возз’єднання в межах єдиної […]

Особливості Національно-визвольної війни

Національно-визвольна війна

Передумови • Політична сфера. Відсутність в українського народу перспектив на повноцінний політичний розвиток за умови подальшого перебування у складі Речі Посполитої. • Національно-релігійна сфера. Наявність у політиці польської влади численних проявів національно-релігійного гноблення стосовно українського населення. • Соціально-економічна сфера. Загострення суперечностей між двома протилежними типами господарювання: козацьким, який був фермерським за своєю суттю, і фільварковим, […]

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

В'їзд Богдана Хмельницького в Київ 1650 р.

Найважливішою подією української історії XVII ст. стала Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. – збройна боротьба українського народу під проводом Б. Хмельницького за визволення від польсько-шляхетського панування. У вітчизняній історичній науці існують різні підходи до проблем типології, хронологічних меж і періодизації боротьби, яка розпочалася в 1648 р. Чимало прихильників здобув підхід, за яким «народне […]

Причини козацьких повстань 90-х рр. XVI ст. та їх місце в національно-визвольному русі

Причини козацьких повстань 90-х рр. XVI ст. та їх місце в національно-визвольному русі

Причини повстань Загострення соціальних протиріч унаслідок посилення закріпачення і національних утисків українського населення. Розгортання експансії польської шляхти на відносно вільні українські землі, освоєні раніше «уходниками»; зіткнення інтересів польської шляхти і козацтва. Намагання польської влади взяти під контроль українське козацтво і небажання рахуватися з його становими інтересами. Місце в національно-визвольному русі Козацтво вперше проявило себе новою […]

Визвольна війна і Переяславський договір

Битва під Жовтими Водами

У середині XVII ст. найжорстокіші у Європі феодали – польська шляхта – зіткнулися з найнепокірнішим народом – українцями. Українці вважали себе вільними людьми, а польські магнати будь-що намагалися закріпачити їх і змусити працювати на себе. Національно-визвольна війна 1648 р. стала однією з найважливіших подій в українській історії. Керував народним повстанням Богдан Хмельницький. У битвах 1648 […]

Григорій Гуляницький (?-1679)

Пам'ятник Григорію Гуляницькому

Григорій Гуляницький народився в місті Корсунь у шляхетській родині. Під час Визвольної війни у 1649 та в 1654 роках Богдан Хмельницький доручав Гуляницькому очолювати українські посольства до Москви. У 1656–1659 роках Григорій був ніжинським, а в 1662–1664 – корсунським полковником. Крім того, йому довелося виконувати обов’язки Сіверського гетьмана (1658–1659) та носовського старости (1679). Також збереглися […]

Григорій Гамалія (?-1702)

Григорій Гамалія.

У 1663 році згадується в історичних документах як пирятинський сотник; надалі, з перервами, він займав посаду лубенського полковника у 1664-1666,1668-1670 та 1687-1688 роках. Григорій Гамалія брав участь у Національно-визвольній війні 1648–1657 років під проводом Богдана Хмельницького; у 1655 році він разом зі своїм загоном здобув фортецю Корсунь. За своїми політичними уподобаннями Григорій Гамалія був прихильником […]

Нестор Морозенко (Станіслав Морозовицький) (?-1649)

Нестор Морозенко (Станіслав Морозовицький)

Нестор Морозенко, він же Станіслав Морозовицький, народився в селищі Кровинка на Тернопільщині, але рік його появи на світ історикам невідомий. Взагалі цю людину досить довго вважали вигаданою особою, бо вона залишила по собі більш відчутний слід у народній творчості, ніж в офіційних документах. Один із найактивніших учасників Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, Станіслав Морозовицький […]

Богдан-Зиновій Хмельницький (1596-1657)

Богдан Хмельницький

 Ми не так уже й багато знаємо про тих діячів, які в минулому істотно вплинули на перебіг історичних подій в Україні. Частіше це самі тільки легенди та окремі документи. Але справжнє життя завжди ширше, багатше та складніше за історичні хроніки і спогади соратників. Недарма сказано давнім мудрецем, що судити нас будуть за справи наші… Богдан-Зиновій […]

Карпо Скидан (? – 1638)

Карпо Скидан

 Полковник запорозьких нереєстрових козаків, один із керівників національно-визвольних війн 1637–1638 років, Карпо Скидан був обраний на Січі козацьким полковником на початку липня 1637 року. Майже одразу козацький гетьман Павло Павлюк направив дві тисячі вояків під командуванням полковників Скидана і Биховця до Переяслава, де козаки сподівалися підняти повстання проти польського уряду. Восени повстанці почали збиратися навколо […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн