Мітка: національно-визвольна війна


Періодизація Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої (1648-1657)

Періодизація Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої (1648-1657)

1648–1649 рр. Українська армія здобула військову перевагу над польським військом. Опинившись на межі військової катастрофи, уряд Речі Посполитої був змушений визнати певну самостійність за Україною. 1650–1653 рр. Тривала й виснажлива боротьба між козацтвом і поляками не принесла успіху жодній із сторін. 1654–1655 рр. Надання Московською державою військової допомоги Україні. Успішне завершення україно-московськими військами літньо-осінньої кампанії […]

Періодизація Української національної революції XVII ст. (за В. Смолієм і В. Степанковим)

Розподіл українських земель відповідно до Андрусівського договору 1667 р.

Лютий 1648 – червень 1652 р. Найбільший розмах та інтенсивність національно-визвольної та соціальної боротьби. Бурхливий процес становлення державних інституцій, формування нової української політичної еліти і національної державної ідеї. Червень 1652 – серпень 1657 р. Погіршення становища новоутвореної Української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої і возз’єднання в межах єдиної […]

Особливості Національно-визвольної війни

Національно-визвольна війна

Передумови • Політична сфера. Відсутність в українського народу перспектив на повноцінний політичний розвиток за умови подальшого перебування у складі Речі Посполитої. • Національно-релігійна сфера. Наявність у політиці польської влади численних проявів національно-релігійного гноблення стосовно українського населення. • Соціально-економічна сфера. Загострення суперечностей між двома протилежними типами господарювання: козацьким, який був фермерським за своєю суттю, і фільварковим, […]

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

В'їзд Богдана Хмельницького в Київ 1650 р.

Найважливішою подією української історії XVII ст. стала Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. – збройна боротьба українського народу під проводом Б. Хмельницького за визволення від польсько-шляхетського панування. У вітчизняній історичній науці існують різні підходи до проблем типології, хронологічних меж і періодизації боротьби, яка розпочалася в 1648 р. Чимало прихильників здобув підхід, за яким «народне […]

Причини козацьких повстань 90-х рр. XVI ст. та їх місце в національно-визвольному русі

Причини козацьких повстань 90-х рр. XVI ст. та їх місце в національно-визвольному русі

Причини повстань Загострення соціальних протиріч унаслідок посилення закріпачення і національних утисків українського населення. Розгортання експансії польської шляхти на відносно вільні українські землі, освоєні раніше «уходниками»; зіткнення інтересів польської шляхти і козацтва. Намагання польської влади взяти під контроль українське козацтво і небажання рахуватися з його становими інтересами. Місце в національно-визвольному русі Козацтво вперше проявило себе новою […]

Визвольна війна і Переяславський договір

Битва під Жовтими Водами

У середині XVII ст. найжорстокіші у Європі феодали – польська шляхта – зіткнулися з найнепокірнішим народом – українцями. Українці вважали себе вільними людьми, а польські магнати будь-що намагалися закріпачити їх і змусити працювати на себе. Національно-визвольна війна 1648 р. стала однією з найважливіших подій в українській історії. Керував народним повстанням Богдан Хмельницький. У битвах 1648 […]

Григорій Гуляницький (?-1679)

Пам'ятник Григорію Гуляницькому

Григорій Гуляницький народився в місті Корсунь у шляхетській родині. Під час Визвольної війни у 1649 та в 1654 роках Богдан Хмельницький доручав Гуляницькому очолювати українські посольства до Москви. У 1656–1659 роках Григорій був ніжинським, а в 1662–1664 – корсунським полковником. Крім того, йому довелося виконувати обов’язки Сіверського гетьмана (1658–1659) та носовського старости (1679). Також збереглися […]

Григорій Гамалія (?-1702)

Григорій Гамалія.

У 1663 році згадується в історичних документах як пирятинський сотник; надалі, з перервами, він займав посаду лубенського полковника у 1664-1666,1668-1670 та 1687-1688 роках. Григорій Гамалія брав участь у Національно-визвольній війні 1648–1657 років під проводом Богдана Хмельницького; у 1655 році він разом зі своїм загоном здобув фортецю Корсунь. За своїми політичними уподобаннями Григорій Гамалія був прихильником […]

Нестор Морозенко (Станіслав Морозовицький) (?-1649)

Нестор Морозенко (Станіслав Морозовицький)

Нестор Морозенко, він же Станіслав Морозовицький, народився в селищі Кровинка на Тернопільщині, але рік його появи на світ історикам невідомий. Взагалі цю людину досить довго вважали вигаданою особою, бо вона залишила по собі більш відчутний слід у народній творчості, ніж в офіційних документах. Один із найактивніших учасників Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, Станіслав Морозовицький […]

Богдан-Зиновій Хмельницький (1596-1657)

Богдан Хмельницький

 Ми не так уже й багато знаємо про тих діячів, які в минулому істотно вплинули на перебіг історичних подій в Україні. Частіше це самі тільки легенди та окремі документи. Але справжнє життя завжди ширше, багатше та складніше за історичні хроніки і спогади соратників. Недарма сказано давнім мудрецем, що судити нас будуть за справи наші… Богдан-Зиновій […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн