Мітка: козацтво


Особливості системи землеволодіння в Лівобережній Гетьманщині та Слобідській Україні в другій половині XVII ст.

Козацький старшина

Лівобережна Гетьманщина • Унаслідок Національно-визвольної війни селяни, козаки і міщани здобули право займати за потреби вільні ділянки землі та обробляти їх. • Козацька старшина як панівний соціальний стан збільшує своє землеволодіння різноманітними засобами: закріплює у спадкове володіння «рангові» маєтки, захоплює громадські угіддя і наділи дрібних господарів. • Панщина починає набувати для селян постійного характеру. • […]

Соціальна структура населення Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України другої половини XVII ст.

Козацька старшина

Козацька старшина. Унаслідок виокремлення з козацтва посіла панівне становище в суспільстві. Мала політичну владу, землі та маєтності, які отримувала за свою службу, а з часом також спадкові маєтки. Українська шляхта. Панівний стан українського суспільства; швидко злилася з козацькою старшиною внаслідок поширення на неї старшинських прав і привілеїв. Духівництво. Привілейований соціальний стан. Верхівка духівництва мала великі […]

Діяльність кошового отамана І. Сірка (початок XVII ст. – 1680 р.)

Іван Сірко

Іван Сірко (? – 1680) – відомий ватажок українського козацтва другої половини XVII ст., кошовий отаман Запорозької Січі (уперше обраний 1663 р.). Виступав проти політики гетьмана І. Виговського. Спочатку підтримував гетьмана Ю. Хмельницького, але після укладення Слободищенської угоди виступив проти нього. Організував і здійснив десятки переможних походів запорозьких козаків проти Османської імперії та Кримського ханства. […]

Політика гетьмана П. Дорошенка (1665–1676)

Гетьман Петро Дорошенко

Петро Дорошенко (1627–1698) – гетьман Правобережної (1665–1676 рр.) та всієї України (1668–1669 рр.). Один із найближчих соратників Б. Хмельницького і продовжувач його справи. Рішуче виступав проти поділу Гетьманщини за умовами Андрусівського договору 1667 р. У 1668 р. домігся возз’єднання Української козацької держави і був обраний її гетьманом. В умовах загострення боротьби з Річчю Посполитою і […]

Юрій Хмельницький

Юрій Хмельницький

Юрій Хмельницький (близько 1641 – після 1681) – молодший син Б. Хмельницького, гетьман усієї України в 1657 та 1659–1663 рр. і Правобережної України в 1677– 1681 та 1685 рр. На посаді гетьмана намагався продовжувати справу батька й шукав союзника, який гарантував би самостійність і цілісність Гетьманщини. Під тиском обставин підписав договори, що обмежували державні права […]

Періодизація Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої (1648-1657)

Періодизація Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої (1648-1657)

1648–1649 рр. Українська армія здобула військову перевагу над польським військом. Опинившись на межі військової катастрофи, уряд Речі Посполитої був змушений визнати певну самостійність за Україною. 1650–1653 рр. Тривала й виснажлива боротьба між козацтвом і поляками не принесла успіху жодній із сторін. 1654–1655 рр. Надання Московською державою військової допомоги Україні. Успішне завершення україно-московськими військами літньо-осінньої кампанії […]

Основні положення «Ординації Війська Запорозького, яке перебуває на службі Речі Посполитої»

Основні положення «Ординації Війська Запорозького, яке перебуває на службі Речі Посполитої»

На початку вересня 1638 р. польний гетьман Микола Потоцький скликав у Києві «загальну раду» нереєстрового козацтва, де оголосив «Ординацію Війська Запорозького, яке перебуває на службі Речі Посполитої», ухвалену сеймом у березні 1638 р. Козаки змушені були прийняти її умови. • Скасовувалися «на вічні часи» всі права і привілеї реєстровців, «якими вони користувалися в нагороду за […]

Значення козацьких повстань 20–30-х рр. XVII ст.

Значення козацьких повстань 20–30-х рр. XVII ст.

• Відстоювання українським козацтвом своїх станових прав і привілеїв уперше набуло форми національно-визвольної боротьби. • Козацтво на практиці довело свою здатність до виконання ролі провідника українського національно-визвольного руху. • Висунуті козаками гасла захисту православ’я, звільнення від кріпацтва і польського панування об’єднали представників різних станів українського суспільства – селян, міщан, православне духівництво. • Повстання започаткували новий […]

Куруківська угода 1625 р.

Куруківська угода 1625 р.

Куруківська угода – мирна угода, підписана 26 жовтня 1625 р. в урочищі Ведмежа Лоза біля Курукового озера коронним польським гетьманом С. Конецпольським і козацькою старшиною, очолюваною гетьманом М. Дорошенко, якою завершився польсько-козацький конфлікт 1625 р. Угода передбачала такі умови: • Амністія всім учасникам повстання. • Збільшення козацького реєстру до 6 тис., із яких 1 тис. […]

Передумови козацьких повстань 20–30-х рр. XVII ст.

Передумови козацьких повстань 20–30-х рр. XVII ст.

• Конфлікт із польською владою внаслідок порушення козаками умов Хотинського миру (поновлення морських походів і втручання у справи Кримського ханства). • Рішення польської влади зменшити козацький реєстр із 40 до 3 тис. осіб та повернення всіх виключених із нього до попередніх господарів. • Зіткнення інтересів козаків і польських землевласників у боротьбі за володіння південноукраїнськими землями, […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн