Мітка: козаки


Острозькі статті 1670 р.

Острозький замок (фото)

Острозькі статті – договір, укладений правобережним гетьманом М. Ханенком із Річчю Посполитою в Острозі 2 вересня 1670 р. • Проголошувалася «безпека, вольності й поваги на вічні часи» до православного духівництва. • Непорушність стародавніх військових вольностей стосовно будь-яких козацьких маєтків. Збереження козацьких вольностей за вдовами померлих козаків. • Повна амністія тим козакам, які повертаються на службу […]

Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті – договір між новообраним лівобережним гетьманом Д. Многогрішним та уповноваженими московського царя в Глухові 16 березня 1669 р. • Підтвердження вольностей Війська Запорозького, прав і привілеїв козацької старшини. • Московські воєводи залишалися лише в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові та Острі, а їхні функції обмежувалися виключно військовими справами. • Гетьману заборонялося вступати в безпосередні […]

Корсунські статті 1669 р.

Розподіл території відповідно до Корсунських статей (карта)

Корсунські статті – договір, укладений правобережним гетьманом Дорошенком з Османською імперією і затверджений Загальною (Генеральною) військовою радою в Корсуні 12 березня 1669 р. • Турецький султан обіцяв допомогти П. Дорошенку відвоювати в Речі Посполитої Галичину, Київщину, Волинь і розпочати війну з Московською державою за Лівобережну Україну. • Гетьман і старшина зобов’язувалися брати участь у війнах […]

Політика гетьмана П. Дорошенка (1665–1676)

Гетьман Петро Дорошенко

Петро Дорошенко (1627–1698) – гетьман Правобережної (1665–1676 рр.) та всієї України (1668–1669 рр.). Один із найближчих соратників Б. Хмельницького і продовжувач його справи. Рішуче виступав проти поділу Гетьманщини за умовами Андрусівського договору 1667 р. У 1668 р. домігся возз’єднання Української козацької держави і був обраний її гетьманом. В умовах загострення боротьби з Річчю Посполитою і […]

Андрусівське перемир’я 1667 р.

Андрусівське перемир'я 1667 р. (карта)

Андрусівське перемир’я – договір, укладений 30 січня 1667 р. в селищі Андрусів поблизу Смоленська між Річчю Посполитою і Московською державою про перемир’я на 13,5 року. Причини перемир’я • Тривала війна спричинила великі людські втрати і виснажила матеріальні ресурси обох держав. • Річ Посполита і Московська держава були зацікавлені в примиренні, оскільки схилялися до союзу, спрямованого […]

Московські статті 1665 р.

Московські статті 1665 р.

Московські статті – україно-російський договір, укладений в жовтні 1665 р. в Москві гетьманом І. Брюховецьким з урядом царя Олексія Михайловича. • Українські землі й міста оголошувалися володіннями московського царя. • Вибори гетьмана відбувалися лише з дозволу царя і за присутності московських послів. Гетьманські клейноди новообраний гетьман отримував у Москві. • Збільшувалася кількість московських залог в […]

Батуринські статті 1663 р.

Батуринські статті 1663 р.

Батуринські статті – умови, укладені між лівобережним гетьманом І. Брюховецьким і представниками московського уряду. Підтвердили умови україно-московської угоди 1654 р., Переяславських статей 1659 р. і були доповнені п’ятьма новими пунктами. • Гетьманський уряд зобов’язувався безоплатно забезпечувати продуктами московські гарнізони в українських містах. • Гетьманський уряд мав розіслати універсали про охоплення і повернення додому втікачів із […]

Політика гетьмана П. Тетері (1663–1665)

Гетьман Павло Тетеря

Прагнув відновити провідну роль гетьманської влади в житті держави. Домагався від влади Речі Посполитої зрівняння у правах православної і римо-католицької церков; повернення православним церков, захоплених греко-католиками; звільнення православного духівництва від податків і повинностей; збереження права козаків проживати в шляхетських і церковних володіннях та залишення козацьких прав за вдовами; поновлення союзу з Кримським ханством і дозволу […]

Слободищенський трактат 1660 р.

Слободищенський трактат 1660 р.

Слободищенський трактат – договір, укладений гетьманом Ю. Хмельницьким із представниками Речі Посполитої в містечку Слободищі, поблизу Чуднова, у жовтні 1660 р. • Скасовано невигідні для Гетьманщини Переяславські статті 1659 р. • Гетьманщина розривала союз із Московською державою і відновлювала свій державний зв’язок із Річчю Посполитою на умовах Гадяцької угоди 1658 р. • Вилучалася стаття про […]

Зміни та обмеження в правах Гетьманщини за Переяславськими статтями 1659 р.

Сторінка з Переяславських статей

Основні положення • Новопризначений гетьман був зобов’язаний відвідати царя в Москві. • Запорожцям заборонялося здійснювати походи на Чорне море. • Затвердження київського митрополита московським патріархом. • Заборона гетьману приймати будь-яких іноземних послів. • Козаки завжди мали бути напоготові «на его государеву службу». • Не підтримувати відносин із Польщею і не висувати звинувачень проти Московської держави, […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн