Мітка: козаки


Батуринські статті 1663 р.

Батуринські статті 1663 р.

Батуринські статті – умови, укладені між лівобережним гетьманом І. Брюховецьким і представниками московського уряду. Підтвердили умови україно-московської угоди 1654 р., Переяславських статей 1659 р. і були доповнені п’ятьма новими пунктами. • Гетьманський уряд зобов’язувався безоплатно забезпечувати продуктами московські гарнізони в українських містах. • Гетьманський уряд мав розіслати універсали про охоплення і повернення додому втікачів із […]

Політика гетьмана П. Тетері (1663–1665)

Гетьман Павло Тетеря

Прагнув відновити провідну роль гетьманської влади в житті держави. Домагався від влади Речі Посполитої зрівняння у правах православної і римо-католицької церков; повернення православним церков, захоплених греко-католиками; звільнення православного духівництва від податків і повинностей; збереження права козаків проживати в шляхетських і церковних володіннях та залишення козацьких прав за вдовами; поновлення союзу з Кримським ханством і дозволу […]

Слободищенський трактат 1660 р.

Слободищенський трактат 1660 р.

Слободищенський трактат – договір, укладений гетьманом Ю. Хмельницьким із представниками Речі Посполитої в містечку Слободищі, поблизу Чуднова, у жовтні 1660 р. • Скасовано невигідні для Гетьманщини Переяславські статті 1659 р. • Гетьманщина розривала союз із Московською державою і відновлювала свій державний зв’язок із Річчю Посполитою на умовах Гадяцької угоди 1658 р. • Вилучалася стаття про […]

Зміни та обмеження в правах Гетьманщини за Переяславськими статтями 1659 р.

Сторінка з Переяславських статей

Основні положення • Новопризначений гетьман був зобов’язаний відвідати царя в Москві. • Запорожцям заборонялося здійснювати походи на Чорне море. • Затвердження київського митрополита московським патріархом. • Заборона гетьману приймати будь-яких іноземних послів. • Козаки завжди мали бути напоготові «на его государеву службу». • Не підтримувати відносин із Польщею і не висувати звинувачень проти Московської держави, […]

Юрій Хмельницький

Юрій Хмельницький

Юрій Хмельницький (близько 1641 – після 1681) – молодший син Б. Хмельницького, гетьман усієї України в 1657 та 1659–1663 рр. і Правобережної України в 1677– 1681 та 1685 рр. На посаді гетьмана намагався продовжувати справу батька й шукав союзника, який гарантував би самостійність і цілісність Гетьманщини. Під тиском обставин підписав договори, що обмежували державні права […]

Жердівські статті

Фрагмент з Жердівських статей

Жердівські статті – проект нової міждержавної угоди, запропонованої представниками козацької старшини російській стороні в жовтні 1659 р., після проголошення гетьманом Ю. Хмельницького, що передбачав фактично повну незалежність Гетьманщини і зведення до мінімуму її залежності від Москви. Основні положення • Спадковість привілеїв і вольностей, наданих московським урядом Б. Хмельницькому в 1654 р. • Заборона розміщувати московських […]

Договірні статті українських гетьманів із Московською державою

Сторінка з україно-російської угоди 1654 р

Україно-російська угода 1654 р. вважалася безстроковою, але через тогочасну персоніфікацію міждержавних відносин з обранням кожного нового українського гетьмана вона перезатверджувала всі гетьманські статті, які складалися з основного договору 1664 р. і нових додаткових умов. 1659 р. – Переяславські статті (Ю. Хмельницький) 1663 р. – Батуринські статті (І. Брюховецький) 1665 р. – Московські статті (І. Брюховецький) […]

Основні причини початку доби Руїни на українських землях

Основні причини початку доби Руїни на українських землях

• Загострення суперечок у середовищі української державної еліти. • Виникнення гострих соціальних конфліктів. • Охоплення значної частини народних мас, і насамперед козацтва, бунтівними настроями і небажанням підпорядковуватися будь-якій владі. • Активне втручання у внутрішні справи і пряма агресія стосовно Гетьманщини з боку Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії та Кримського ханства. Поняття «Руїна» вперше було […]

Російсько-українська війна 1658–1659 рр

Російсько-українська війна 1658–1659 рр

Причини війни • Загострення україно-російських відносин унаслідок відвертого втручання московських воєвод у внутрішньополітичне життя Гетьманщини. • Невдоволення московського уряду діяльністю І. Виговського й прагнення замінити його особою, яку він зможе краще контролювати. Привід до війни • Виступ антигетьманської опозиції, очолюваний М. Пушкарем і Я. Барабашом, який російська влада вирішила підтримати. Основні результати • Утрата І. […]

Гадяцький договір 1658 р.

Гадяцький договір 1658 р.

Гадяцький договір – україно-польська угода, схвалена 16 вересня 1658 р. на Генеральній (Військовій) раді неподалік міста Гадяч. На думку сучасних українських істориків В. Смолія і В. Степанкова, «Гадяцький договір зводив нанівець суверенітет козацької України й істотно змінював її політичний лад». Проте існують й інші думки. Зокрема, історик В. Шевчук вважає, що «саме Гадяцький договір став […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн