Мітка: козаки


Бахчисарайський мирний договір 1681 р.

Бахчисарай

Бахчисарайський мирний договір – угода Московської держави з Османською імперією та Кримським ханством про 20-річне перемир’я, яка завершила війни 70-х рр. XVII ст. між цими державами за володіння українськими землями. Основні умови • Кордон між державами встановлювався по Дніпру. • За Османською імперією закріплювалися Південна Київщина, Брацлавщина і Поділля. Татарські орди могли вільно кочувати і […]

Боротьба Речі Посполитої та Османської імперії за Правобережну Україну

Місто Бучач

Бучацький мирний договір був укладений 18 жовтня 1672 р. в місті Бучач між Річчю Посполитою та Османською імперією. Річ Посполита віддавала Туреччині Подільське воєводство. Річ Посполита визнавала незалежність «Української держави» (перше використання назви в міжнародному договорі) у «давніх кордонах», тобто в межах Брацлавщини та Південної Київщини, які переходили під владу П. Дорошенка. Поляки зобов’язувалися сплачувати […]

Обмеження прав Гетьманщини і гетьманської влади, запроваджені московською владою за Переяславськими статтями (1674 р.)

Переяславські статті

Заборона гетьману без дозволу царя надавати допомогу будь-якій стороні в разі нападу на Польщу. Заборона гетьману карати будь-кого без суду і згоди старшини. Заборона посилати гетьманських представників на переговори царських послів із польськими або кримськими послами. Козацький реєстр становив 20 тис. осіб, але жалування йому встановлювалося подвійне. У разі нападу ворогів на Гетьманщину козацьке військо […]

Обмеження прав Гетьманщини і гетьманської влади, запроваджені московською владою за Конотопськими статтями (1672 р.)

Конотопські статті

Заборона гетьману судити й увільняти з «урядів» генеральну старшину без ради з усією старшиною. Заборона гетьману листуватися з іноземними володарями, і особливо П. Дорошенком, без ради зі старшиною. Вилучення положення про необхідність присутності гетьманських представників на з’їздах послів, де обговорювалися українські справи.

Острозькі статті 1670 р.

Острозький замок (фото)

Острозькі статті – договір, укладений правобережним гетьманом М. Ханенком із Річчю Посполитою в Острозі 2 вересня 1670 р. • Проголошувалася «безпека, вольності й поваги на вічні часи» до православного духівництва. • Непорушність стародавніх військових вольностей стосовно будь-яких козацьких маєтків. Збереження козацьких вольностей за вдовами померлих козаків. • Повна амністія тим козакам, які повертаються на службу […]

Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті – договір між новообраним лівобережним гетьманом Д. Многогрішним та уповноваженими московського царя в Глухові 16 березня 1669 р. • Підтвердження вольностей Війська Запорозького, прав і привілеїв козацької старшини. • Московські воєводи залишалися лише в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові та Острі, а їхні функції обмежувалися виключно військовими справами. • Гетьману заборонялося вступати в безпосередні […]

Корсунські статті 1669 р.

Розподіл території відповідно до Корсунських статей (карта)

Корсунські статті – договір, укладений правобережним гетьманом Дорошенком з Османською імперією і затверджений Загальною (Генеральною) військовою радою в Корсуні 12 березня 1669 р. • Турецький султан обіцяв допомогти П. Дорошенку відвоювати в Речі Посполитої Галичину, Київщину, Волинь і розпочати війну з Московською державою за Лівобережну Україну. • Гетьман і старшина зобов’язувалися брати участь у війнах […]

Політика гетьмана П. Дорошенка (1665–1676)

Гетьман Петро Дорошенко

Петро Дорошенко (1627–1698) – гетьман Правобережної (1665–1676 рр.) та всієї України (1668–1669 рр.). Один із найближчих соратників Б. Хмельницького і продовжувач його справи. Рішуче виступав проти поділу Гетьманщини за умовами Андрусівського договору 1667 р. У 1668 р. домігся возз’єднання Української козацької держави і був обраний її гетьманом. В умовах загострення боротьби з Річчю Посполитою і […]

Андрусівське перемир’я 1667 р.

Андрусівське перемир'я 1667 р. (карта)

Андрусівське перемир’я – договір, укладений 30 січня 1667 р. в селищі Андрусів поблизу Смоленська між Річчю Посполитою і Московською державою про перемир’я на 13,5 року. Причини перемир’я • Тривала війна спричинила великі людські втрати і виснажила матеріальні ресурси обох держав. • Річ Посполита і Московська держава були зацікавлені в примиренні, оскільки схилялися до союзу, спрямованого […]

Московські статті 1665 р.

Московські статті 1665 р.

Московські статті – україно-російський договір, укладений в жовтні 1665 р. в Москві гетьманом І. Брюховецьким з урядом царя Олексія Михайловича. • Українські землі й міста оголошувалися володіннями московського царя. • Вибори гетьмана відбувалися лише з дозволу царя і за присутності московських послів. Гетьманські клейноди новообраний гетьман отримував у Москві. • Збільшувалася кількість московських залог в […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн