Мітка: Київська Русь


Феодальна роздробленість Київської Русі

Київська Русь

Друга половина ХІ ст. – Перші ознаки феодальної роздробленості. Була закріплена Любекським з’їздом князів 1097р., на якому вирішили: «Хай кожен тримає вотчину свою». Верховенство належало великому київському князю, а удільні князі правили в інших містах і землях, спираючись на підтримку бояр. Середина ХІІ ст. – Початок феодальної роздробленості, яка є неминучим періодом розвитку феодальної Європи. […]

Князювання Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича

Мстислав Володимирович

Володимир Мономах (1113-1125 рр.) • Онук візантійського імператора Константина Мономаха та Ярослава Мудрого. • Після смерті батька Всеволода Ярославича поступився київським престолом Святополку Ізяславичу, а сам повернувся до Чернігова, а згодом – до Переяслава. • Був запрошений киянами на князювання (1113 р.). • Відновив централізовану одноосібну владу на Русі. • Припинив князівські міжусобиці. • Загальмував […]

Правління Ярославичів

Правління Ярославичів (карта)

1054 р. – Розподіл Ярославом перед смертю Русі між своїми синами (старші сини отримали головні міста: Ізяслав – Київ, Святослав – Чернігів, Всеволод – Переяслав). Ярослав наказував своїм синам жити в мирі та берегти державу. 1054-1073 рр. – Співправління старших синів Ярослава – Ізяслава, Святослава та Всеволода (тріумвірат). 1068 р. – Битва на річці Альті, […]

Співправління Ярославичів

Битва на річці Альті

1054 р. – Розподіл Святославом перед смертю Русі між своїми синами (старші сини отримали головні міста: Ізяслав – Київ, Святослав – Чернігів, Всеволод – Переяслав). Ярослав наказував своїм синам жити в мирі та берегти державу. 1054-1073 рр. – Співправління старших синів Ярослава – Ізяслава, Святослава та Всеволода (тріумвірат). 1068 р. – Битва на річці Альті, […]

Значення та наслідки прийняття християнства Київською Руссю

Хрещення Київської Русі

• Зростання міжнародного авторитету Київської Русі. • Створення надійного ґрунту для формування могутньої централізованої держави, укріплення великокнязівської влади. • Сприяння формуванню та зміцненню нових феодальних відносин у суспільстві. • Розвиток культури: кам’яне зодчество, архітектура, іконопис, мозаїки, фрески; знайомство Русі з античними традиціями; запровадження слов’янської писемності (кирилиці); початок літописання, поширення книги. • Пом’якшення звичаїв.

Розквіт Київської Русі

Сини та дружини Володимира Великого

Володимир Великий (980-1015 рр. Після смерті Святослава між його синами почалася міжусобна війна, у якій переміг наймолодший Володимир. Завершення формування території Київської Русі, приєднавши племена білих хорватів, дулібів, в’ятичів, радимичів (територія Київської Русі простягалася від Чудського, Ладозького, Онезького озер на півночі до Південного Бугу на півдні, від Карпат на заході до межиріччя Оки та Волги […]

Характерні риси періоду становлення Київської Русі

Київська Русь

• Постійна рухливість кордонів, розширення території. • Слабкість великокнязівської влади, що не була ще чітко організованою та централізованою. • Складання нових феодальних відносин у суспільстві. • Зародження основної уваги князів на зовнішній політиці. • Вихід Київської Русі на міжнародну арену.

Виникнення та становлення Давньоруської держави (кінець ІХ–Х ст.)

Князь Ігор

Аскольд і Дір (? – 882 рр.) Розширення кордонів (владу Києва визнали племена деревлян, частина сіверян і дреговичів). Невдала спроба приєднати полочан і кривичів. Організація перших великих походів на Візантію (860 і 866 р.), політичним наслідком яких було укладення угоди, за якою Візантія сплачувала щорічну данину Києву, а Русь зобов’язувалася надавати їй військову допомогу. Зростання […]

Передумови створення Київської Русі

Передумови створення Київської Русі

Економічний розвиток: зростання продуктивності праці внаслідок удосконалення знарядь праці, піднесення міст як центрів ремесла й торгівлі, розвиток торговельного шляху «із варягів у греки». Феодальні відносини: зростання майнової та соціальної нерівності, виділення панівної верхівки – вождів племен, старійшин, у залежність до якої потрапляли більшість селян і городян. Племінні відносини: заміна родової общини сусідською, яка об’єднувала маленькі […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн