Мітка: Київська Русь


Співправління Ярославичів

Битва на річці Альті

1054 р. – Розподіл Святославом перед смертю Русі між своїми синами (старші сини отримали головні міста: Ізяслав – Київ, Святослав – Чернігів, Всеволод – Переяслав). Ярослав наказував своїм синам жити в мирі та берегти державу. 1054-1073 рр. – Співправління старших синів Ярослава – Ізяслава, Святослава та Всеволода (тріумвірат). 1068 р. – Битва на річці Альті, […]

Значення та наслідки прийняття християнства Київською Руссю

Хрещення Київської Русі

• Зростання міжнародного авторитету Київської Русі. • Створення надійного ґрунту для формування могутньої централізованої держави, укріплення великокнязівської влади. • Сприяння формуванню та зміцненню нових феодальних відносин у суспільстві. • Розвиток культури: кам’яне зодчество, архітектура, іконопис, мозаїки, фрески; знайомство Русі з античними традиціями; запровадження слов’янської писемності (кирилиці); початок літописання, поширення книги. • Пом’якшення звичаїв.

Розквіт Київської Русі

Сини та дружини Володимира Великого

Володимир Великий (980-1015 рр. Після смерті Святослава між його синами почалася міжусобна війна, у якій переміг наймолодший Володимир. Завершення формування території Київської Русі, приєднавши племена білих хорватів, дулібів, в’ятичів, радимичів (територія Київської Русі простягалася від Чудського, Ладозького, Онезького озер на півночі до Південного Бугу на півдні, від Карпат на заході до межиріччя Оки та Волги […]

Характерні риси періоду становлення Київської Русі

Київська Русь

• Постійна рухливість кордонів, розширення території. • Слабкість великокнязівської влади, що не була ще чітко організованою та централізованою. • Складання нових феодальних відносин у суспільстві. • Зародження основної уваги князів на зовнішній політиці. • Вихід Київської Русі на міжнародну арену.

Виникнення та становлення Давньоруської держави (кінець ІХ–Х ст.)

Князь Ігор

Аскольд і Дір (? – 882 рр.) Розширення кордонів (владу Києва визнали племена деревлян, частина сіверян і дреговичів). Невдала спроба приєднати полочан і кривичів. Організація перших великих походів на Візантію (860 і 866 р.), політичним наслідком яких було укладення угоди, за якою Візантія сплачувала щорічну данину Києву, а Русь зобов’язувалася надавати їй військову допомогу. Зростання […]

Передумови створення Київської Русі

Передумови створення Київської Русі

Економічний розвиток: зростання продуктивності праці внаслідок удосконалення знарядь праці, піднесення міст як центрів ремесла й торгівлі, розвиток торговельного шляху «із варягів у греки». Феодальні відносини: зростання майнової та соціальної нерівності, виділення панівної верхівки – вождів племен, старійшин, у залежність до якої потрапляли більшість селян і городян. Племінні відносини: заміна родової общини сусідською, яка об’єднувала маленькі […]

Княгиня Ольга (відео)

Княгиня Ольга (відео)

Проект “Обличчя української історії” нагадає глядачам про відомих особистостей,які зробили свій важливий внесок в історії і стали легендами для кожного українця. В цьому відео йтиметься про цікаві та захоплюючі факти з життя та діяльності Києворуської княгині Ольги, славетної дружини Князя Київського Ігоря.

Історичне значення Київської Русі

Історичне значення Київської Русі

• Уперше об’єднала всі східнослов’янські племена в єдину державну організацію. • Сприяла соціально-економічному, політичному і культурному розвитку східних слов’ян. • Об’єднання в межах однієї держави дозволило східним слов’янам ефективно захищатися від нападів кочовиків та сусідніх держав. • Київська Русь стала своєрідним бар’єром, який захищав західноєвропейські країни від кочових орд тюркських племен. • Сприяла зміцненню міжнародного […]

Культура Київської Русі

Культура Київської Русі

Писемність. «Черти і рези», руські письмена. Кирилиця (43 букви). На стінах Софійського собору в Києві – понад 400 написів. Освіта. 1037 р. була відкрита перша бібліотека при Софійському соборі. 1086 р. у Києві була відкрита школа для дівчат. Володимиром Великим була відкрита перша школа для знаті. Наукові знання. Черпалися переважно з творів європейських авторів. Початкові […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн