Мітка: Греція


Мандрівка лабіринтом Мінотавра

Лабіринт Мінотавра (давня фреска)

Багато грецьких легенд пов’язано з островом Крит. Одна з них розповідає про те, що цар богів Зевс викрав дочку сидонського царя Європу і, обравши подобу бика, переплив з красунею Середземне море і доставив її на Крит. Тут, на острові, правив нащадок Зевса могутній цар Минос, який тримав у лабіринті – величезному будинку із заплутаними коридорами, […]

Вплив античних міст-колоній Північного Причорномор’я на розвиток сусідніх народів

Античні міста-колонії-2

• Місцеве населення отримало можливість долучитися до передових для свого часу надбань античної цивілізації. • Знайомство з демократичним устроєм грецьких полісів вплинуло на державотворчі традиції народів українських земель. • Місцеве населення залучилося до товарно-грошових відносин, ознайомилося з новаціями, які використовували греки в ремеслі та сільському господарстві. • Виникнення античних міст-колоній започаткувало процес урбанізації (зростання міст […]

Причини занепаду античних міст-колоній Північного Причорномор’я

Грецька цивілізація

• Загальна криза, яка із середини III ст. н. е. охопила античну цивілізацію і, зокрема, спричинила занепад колоній. • Посилення натиску варварів (III ст. н. е. – готи, IV ст. н. е. – гуни), які двома хвилями пройшлися Північним Причорномор’ям.

Особливості господарського життя античних міст-колоній Північного Причорномор’я

Грецька амфора

Сільське господарство. Провідна галузь – виробництво зерна (пшениця, ячмінь, просо, жито). Розвиток садівництва і городництва. Великих масштабів набуло виноградарство, яке стало основою виноробства. Розвиток тваринництва: розведення биків, коней, кіз, овець, віслюків, свиней, курей, качок. Ремесло і промисли. Було поширене залізоробне, ювелірне, склоробне виробництво, будівельна справа. Найбільшого розвитку набуло керамічне виробництво. Розвиток домашніх ремесел: чинбарство, прядіння, […]

Найбільші античні міста-колонії Північного Причорномор’я

Руїни Ольвії

Ольвія (у перекладі «щаслива») була заснована наприкінці VI ст. до н. е. вихідцями з Мілета в Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва. Знищена гунами у 70-х рр. IV ст. Херсонес (у перекладі «півострів») заснували у 422-421 рр. до н. е. переселенці з Гераклеї Понтійської та Делосу на Південно-західному узбережжі Криму, неподалік сучасного Севастополя. Після падіння Західної […]

Періоди розвитку античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї

Античні міста-колонії

І. Грецький період (друга половина VII – середина І ст. до н. е.) – Грецьке проникнення у Північне Причорномор’я і поширення тут грецької культури Виникнення і становлення міст-колоній та Боспорського царства. Тісні зв’язки з материковою Грецією. Переважання в житті колоністів елліністичних традицій і звичаїв. Стабільний характер розвитку. Зростання міст-колоній. Перетворення міст-колоній на центри посередницької торгівлі […]

Значення мистецтва Давньої Греції для історії світової культури

Значення мистецтва Давньої Греції для історії світової культури

Архітектура. Пам’ятки давньогрецької культури стали взірцем для багатьох поколінь архітекторів. За архітектурними традиціями, започаткованими в Давній Греції, і сьогодні зводяться будівлі. Скульптура, мистецтво. У різні епохи та в різних країнах художники і скульптори створювали свої твори за давньогрецькими сюжетами. Художній стиль митців Давньої Греції набув загального визнання, копіювався й наслідувався.

Особливості мистецтва Давньої Греції

Грецька скульптура

Архітектура. Будувалося багато громадських споруд, призначених для користування всіма вільними людьми. Найбільш поширеною громадською спорудою в Елладі був храм. Зводився у вигляді оточеної колонами прямокутної споруди з двосхилим дахом. Колони та стіни були розташовані на триступеневій основі. Усередині розташовувалася статуя бога, якому був присвячений храм. Свята на честь бога здійснювалися поза храмом на прилеглій до […]

Релігія давніх греків

Грецькі боги

Пантеон – сукупність богів у тій або іншій релігії. Уважається, що пантеон грецьких богів сформувався під впливом Сходу. Елліни називали своїх богів олімпійцями, оскільки вважали, що ті живуть на верхівці гори Олімп. Уявлення греків про їх богів свідчать, що вони разом подолали довгий історичний час, витоки якого сягають первісного минулого. Уявлення про пантеон олімпійських богів […]

Міфи Давньої Греції

Міфи Давньої Греції

Міф (від грец. тіґііов – «переказ, сказання») – стародавні оповіді про дії богів, надприродних істот і героїв, що брали участь у створенні світу. Основні види міфів Давньої Греції • Космогонічні міфи (про походження Всесвіту) • Теогонічні міфи (про походження богів) • Антропогонічні міфи (про походження людини) Значення грецьких міфів • Перша спроба греків осягнути таємниці […]


Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн