Утворення реєстрового козацтва

Реєстрові козаки

Реєстрові козаки.

Перетворення українського козацтва на вагомий чинник суспільного життя в Україні й ускладнення відносин із Кримським ханством і Османською імперією через сутички з козаками обумовило прагнення литовської і польської влади встановити над ними контроль. Із цією метою й було засновано реєстрове козацтво – частину українського козацтва, яку влада Речі Посполитої взяла на військову службу в другій половині XVI – першій половині XVII ст. і внесла до спеціальних реєстрів (списків).

1524 р. Уперше було висунуто проект, який передбачав наймати українських козаків на державну службу. Великий князь литовський і польський король Сигізмунд І Старий доручив українським панам С. Полозовичу та К. Кмітичу навербувати 1–2 тис. козаків для захисту прикордонних земель. Через брак коштів проект не був реалізований.

1541 р. За наказом Сигізмунда І до Черкас прибув його представник для складання реєстру й залучення козаків на державну службу. Свідчень про результати цієї місії в історичних джерелах не збереглося.

1568 р. Польський король Сигізмунд II Август надіслав на Запорозьку Січ грамоту з пропозицією до козаків вступати на військову службу для відбування постійної державної служби в замках.

1572 р. «Реформа» Сигізмунда II Августа. За дорученням польського короля коронний гетьман Єжи Язловецький прийняв на державну службу 300 козаків і вписав до спеціального реєстру. Реєстрове козацтво отримувало особливі права й привілеї, що сприяло перетворенню його на окремий, новий стан українського суспільства.

1578р. «Реформа» Стефана Баторія. Прийняття на державну військову службу 500 козаків і визначення їхніх прав та вольностей у спеціальній «Постанові щодо низовців». 1590 р. Прийняття сеймом Речі Посполитої постанови «Порядок щодо низовців і України», що конкретизувала заходи з підтримання порядку серед реєстрових козаків. Обов’язок реєстрових козаків складати присягу Речі Посполитій.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн