Створення Малоросійської колегії

Цар Петро І

Цар Петро І

Малоросійська колегія – орган державної структури Російської імперії, заснований для управління Гетьманщиною за указом Петра І від 16 травня 1722 р.

Причини. Створення колегії цар мотивував недоліками внутрішнього управління, судочинства, податкової системи Гетьманщини і скаргами її жителів.

Мета діяльності. Поступове обмеження політичної автономії Гетьманщини. Контроль за діяльністю гетьмана і генеральної старшини. Прирівняння Гетьманщини за статусом до звичайної провінції імперії.

Основні функції. Здійснення нагляду за діяльністю гетьмана, генеральної і полкової старшини. Установлення і стягнення податків до царської казни і провіанту для російської армії. Розквартирування в Гетьманщині офіцерів і солдатів російської армії. Контроль за діяльністю Генеральної військової канцелярії, роздачею земельних володінь офіцерам і старшинам. Розгляд апеляцій на судові рішення, прийняті в Генеральному військовому суді, полкових і ратушних судах.

Значення. Започаткувала реальний процес ліквідації російською владою української державності.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн