Періоди розвитку античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї

Античні міста-колонії

І. Грецький період (друга половина VII – середина І ст. до н. е.) – Грецьке проникнення у Північне Причорномор’я і поширення тут грецької культури Виникнення і становлення міст-колоній та Боспорського царства. Тісні зв’язки з материковою Грецією. Переважання в житті колоністів елліністичних традицій і звичаїв. Стабільний характер розвитку. Зростання міст-колоній. Перетворення міст-колоній на центри посередницької торгівлі між Грецією і сусідніми племенами. Відносно мирне співіснування з місцевим населенням

II. Римський період (середина І ст. до н. е. – IV ст. н. е.) – Північне Причорномор’я опинилося у сфері впливу Риму. Нестабільна військово-політична ситуація. Певна залежність міст-колоній від Римської імперії. Варваризація населення міст-колоній. Натуральний характер господарства. Безперервні агресивні напади кочових племен. Занепад античних міст-колоній.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн