Передумови козацьких повстань 20–30-х рр. XVII ст.

Передумови козацьких повстань 20–30-х рр. XVII ст.

Передумови козацьких повстань 20–30-х рр. XVII ст.

• Конфлікт із польською владою внаслідок порушення козаками умов Хотинського миру (поновлення морських походів і втручання у справи Кримського ханства).
• Рішення польської влади зменшити козацький реєстр із 40 до 3 тис. осіб та повернення всіх виключених із нього до попередніх господарів.
• Зіткнення інтересів козаків і польських землевласників у боротьбі за володіння південноукраїнськими землями, які намагалася привласнити шляхта.
• Рішуча відмова Сигізмунда III задовольнити вимоги козаків, висловлені в петиціях 1621 і 1622 рр.:
– зобов’язувалися не нападати на володіння Османської імперії;
– прохання зберегти давні вольності;
– збільшити козацький реєстр;
– збільшити і вчасно виплачувати платню;
– надати право селитися і користуватися своїми правами як на королівських землях, так і приватновласницьких (панських маєтках);
– вільно найматися з відома короля на службу до сусідніх християнських монархів;
– ліквідувати унію католицької і православної церков, узаконити православну церкву в Україні;
– заборонити розміщення на постой королівських військ на території Київського воєводства.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн