Особливості Національно-визвольної війни

Національно-визвольна війна

Передумови

• Політична сфера. Відсутність в українського народу перспектив на повноцінний політичний розвиток за умови подальшого перебування у складі Речі Посполитої.
• Національно-релігійна сфера. Наявність у політиці польської влади численних проявів національно-релігійного гноблення стосовно українського населення.
• Соціально-економічна сфера. Загострення суперечностей між двома протилежними типами господарювання: козацьким, який був фермерським за своєю суттю, і фільварковим, що базувався на підневільній праці селян-кріпаків.
• Психологічна сфера. Ступінь і характер насильства в діях панів, урядовців, орендаторів і католицького духівництва обумовлювали поширення в українському суспільстві злісті до гнобителів і бажання помститися.

Причини війни

• Швидке зростання в Україні землеволодіння польських магнатів і шляхти.
• Посилення релігійних утисків православних українців, їх полонізація та окатоличення.
• Невідповідність між набуттям козацтвом фактичного політичного лідерства в українському суспільстві та погіршенням його становища за «Ординацією» 1638 р.
• Слабкість вищої державної влади Речі Посполитої (короля і сейму), які не мали достатніх повноважень і авторитету, щоб контролювати дії польських магнатів і шляхти в Україні.

Рушійні сили

• Козаки, селяни, міщани, православне духівництво, частина дрібної української шляхти.

Характер

• Національно-визвольний, релігійний і соціальний.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн