Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

В'їзд Богдана Хмельницького в Київ 1650 р.

В’їзд Богдана Хмельницького в Київ 1650 р.

Найважливішою подією української історії XVII ст. стала Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. – збройна боротьба українського народу під проводом Б. Хмельницького за визволення від польсько-шляхетського панування.

У вітчизняній історичній науці існують різні підходи до проблем типології, хронологічних меж і періодизації боротьби, яка розпочалася в 1648 р. Чимало прихильників здобув підхід, за яким «народне повстання, яке розпочалося 1648 р., охопивши більшу частину території та населення України, незабаром переросло у визвольну війну, а війна, зумовивши глибокі якісні зміни в суспільному розвитку, поступово переросла в національну революцію» (О. Бойко).

Аргументами на цю користь є такі ознаки: утворення та розбудова Української національної держави; установлення нових кордонів та поступове формування державної території; радикальні зміни станової ієрархії, прихід до вершин влади національної за складом козацької старшини; скасування кріпацтва, завоювання селянами особистої свободи; ліквідація великої земельної власності польських та колонізованих українських магнатів та утвердження дрібної (фермерського тилу) козацької власності на землю; визволення українських міст із-під влади короля та магнатів; залучення до участі в соціальних змінах більшості українського населення.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн