Міфи Давньої Греції

Міфи Давньої Греції

Міф (від грец. тіґііов – «переказ, сказання») – стародавні оповіді про дії богів, надприродних істот і героїв, що брали участь у створенні світу.

Основні види міфів Давньої Греції

• Космогонічні міфи (про походження Всесвіту)

• Теогонічні міфи (про походження богів)

• Антропогонічні міфи (про походження людини)

Значення грецьких міфів

• Перша спроба греків осягнути таємниці Всесвіту, пояснити його походження і будову.

• Обґрунтовували існуючі порядки життя людей, їхні відносини між собою, звичаї тощо.

• Грецькі міфи допомагають зрозуміти життя давніх греків, їхні мрії, сподівання, уявлення про добро і зло.

• У фантастичній формі міфи відображають історію освоєння людиною навколишнього середовища і розуміння свого місця в ньому.

• Міфи дозволяють історикам отримати інформацію про деякі справжні події грецької історії.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн