Контрреформація в Україні

Єзуїти (Товариство Ісуса)

Єзуїти (Товариство Ісуса).

У 1569 р, на українських і білоруських землях розпочинає діяльність «Товариство Ісуса» (ордену єзуїтів).

Наполеглива діяльність єзуїтів спричинила те, що їх прибічниками стало чимало магнатів і шляхти, яких вони навернули до католицизму (Радзивіли, Хоткевичі, Сапеги).

Створення в 1574 (1575) р. у місті Ярославі колегії – першого єзуїтського навчального закладу на українських землях.

У 80-ті рр. XVI ст. створюються перші єзуїтські місії у Львові, що поширюють свою діяльність на Волинь і Поділля. Єзуїтські колегії відкриваються у Львові, Перемишлі, Бересті, Острозі, Луцьку, Кам’янці, Вінниці, Барі, Овручі, Києві.

Єзуїтські навчальні заклади забезпечували високий рівень освіти завдяки використанню досягнень гуманістичної педагогіки, створюючи конкуренцію протестантським школам.

Єзуїти успішно залучали на свій бік інші верстви населення: захищали селян-кріпаків, виступаючи за скорочення панщини, підбурювали міщан проти магнатів-протестантів.

Вплив контрреформаційних ідей на православну церкву в Україні виявлявся в поширенні серед церковних ієрархів прагнень до її вдосконалення.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн