Зміни становища православної церкви у 20–30-х рр. XVII ст.

Зміни становища православної церкви у 20–30-х рр. XVII ст.

Зміни становища православної церкви у 20–30-х рр. XVII ст.

Відновлення православної ієрархії Київської митрополії: У 1620 р. під час приїзду до Києва єрусалимського патріарха Феофана в обхід польської влади було висвячено новий православний єпископат. Це стало можливим завдяки підтримці Київського братства і запорозьких козаків.

Боротьба за визнання православної ієрархії Київської митрополії в Речі Посполитій: На сейм 1620 р. представники Віленського братства вперше подали до посольської ізби прохання про легалізацію нововисвяченої православної ієрархії. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний на сеймі пообіцяв, що козаки нададуть підтримку у війні з турками за умови задоволення цього прохання. Загалом було отримано згоду. Боротьба продовжувалася на всіх наступних дванадцяти сеймах, що відбувалися протягом 1623–1631 рр.

Легалізація православної ієрархії владою Речі Посполитої: На елекційному сеймі 1632 р., скликаному для обрання нового короля, православні посли за підтримки протестантів заявили, що не обговорюватимуть державних справ, поки не будуть задоволені їхні вимоги. На сеймі було прийнято «Пункти заспокоєння обивателів Корони і Великого князівства Литовського руського народу грецької релігії», за якими й було легалізовано (тобто офіційно визнано) існування православної церкви та її ієрархії.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн