Жердівські статті

Фрагмент з Жердівських статей

Фрагмент з Жердівських статей.

Жердівські статті – проект нової міждержавної угоди, запропонованої представниками козацької старшини російській стороні в жовтні 1659 р., після проголошення гетьманом Ю. Хмельницького, що передбачав фактично повну незалежність Гетьманщини і зведення до мінімуму її залежності від Москви.

Основні положення

• Спадковість привілеїв і вольностей, наданих московським урядом Б. Хмельницькому в 1654 р.
• Заборона розміщувати московських воєвод в інших українських містах, крім Києва.
• Заборона гетьману звертатися з листами від імені Війська Запорозького без відома всієї старшини, власноручного гетьманського підпису і печатки. (Метою цього положення був захист гетьманської влади від звинувачень у зраді з боку бунтівників і авантюристів.)
• Гетьману мають підкорятися всі полки з обох боків Дніпра.
• Право Війська Запорозького обирати гетьманом того, хто йому подобається, без будь-якого стороннього втручання і тиску. Новообраний гетьман сам направляє послів до царя за затвердженням.
• Проголошення верховенства влади полковників в усіх українських містах.
• Право гетьмана без будь-яких обмежень приймати іноземних послів.
• Підтверджувалися всі «права і вольності і надання», отримані всіма верствами, духовними і світськими з часів руських князів і польських королів.
• Усе населення Війська Запорозького відтепер і назавжди перебуває в підпорядкуванні гетьмана й підлягає його суду.
• Будь-які угоди із сусідніми Війську Запорозькому державами, і особливо Польщею, Швецією і Кримським ханством, мають укладатися в присутності комісара від Війська, який повинен мати право голосу й участі в переговорах.
• Запровадження загальної амністії без будь-яких обмежень.
• Підлеглість київського митрополита з усіма його церквами, монастирями і духівництвом константинопольському патріарху.
• Київський митрополит мав обиратися духівництвом і козацькою старшиною.
• Вільне існування шкіл із будь-якою мовою навчання і заснування монастирів на обох берегах Дніпра.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн