Городельська унія 1413 р.

Акт Городельської унії 1413 року.

Акт Городельської унії 1413 року.

Городельська унія – угода між польським королем Владиславом II Ягайлом та великим князем литовським Вітовтом, укладена 2 жовтня 1413 р. в замку Городель на річці Західний Буг.

Причини укладення

• Суттєве зміцнення позицій Великого князівства Литовського внаслідок перемоги в Грюнвальдській битві.
• Посилення прагнень литовських князів здобути незалежність від Польщі.
• Згода поляків на певні поступки Литві з метою збереження польсько-литовської унії.

Основні умови

• Заперечувала положення Кревської унії 1385 р. й підтверджувала існування Великого князівства Литовського з його політичною самостійністю.
• Надання Вітовту прав пожиттєвого правителя Великого князівства Литовського під зверхністю польського короля.
• Уніфікація адміністративно-територіального устрою за польським зразком, запровадження в Литві власного сейму та посадових осіб, подібних до польських.
• Українські землі після смерті Вітовта не переходили під владу польського короля, як це передбачалося Віленською унією, а залишалися у складі Литовської держави.
• Зрівняння у правах і привілеях шляхти католицького віросповідання Литви і Польщі. Литовці-католики, на відміну від православних, мали можливість повністю розпоряджатися своїми землеволодіннями (до цього землеволодіння належали їм умовно).

Наслідки

• Зміцнення союзу Великого князівства Литовського і Польського королівства в боротьбі з Тевтонським орденом.
• Стала провісником релігійної нетерпимості прокатолицької польської державної влади до прихильників православ’я на підпорядкованих їй землях.
• Призвела до релігійного розколу між православними народними масами й окатоличеною знаттю у Великому князівстві Литовському і, зокрема, на українських землях.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн