Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті 1669 р.

Глухівські статті – договір між новообраним лівобережним гетьманом Д. Многогрішним та уповноваженими московського царя в Глухові 16 березня 1669 р.

• Підтвердження вольностей Війська Запорозького, прав і привілеїв козацької старшини.
• Московські воєводи залишалися лише в Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові та Острі, а їхні функції обмежувалися виключно військовими справами.
• Гетьману заборонялося вступати в безпосередні відносини з іноземними державами. Натомість його представникам дозволялося бути присутніми на посольських з’їздах, де вирішувалися питання, пов’язані з Гетьманщиною.
• Козацький реєстр установлювався кількістю в 30 тис. осіб і мав утримуватися з військових маєтностей.
• Податки збиралися виключно козацькою старшиною.
• Гетьман отримав право на створення найманого («охочого») кінного війська кількістю 1 тис. осіб (так званих компанійців). Вони повинні були здійснювати поліцейські функції (збирати інформацію і попереджувати прояви незадоволення, змови, самовільний вступ у козацтво тощо). Утримувалися компанійці на кошти місцевих жителів.
• Значно обмежувався перехід селян у козацтво.
• Захоплені в українських монастирях і фортецях вояками воєводи Г. Ромодановського дзвони, срібні речі, гармати, книги поверталися в Гетьманщину.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн