Вплив античних міст-колоній Північного Причорномор’я на розвиток сусідніх народів

Античні міста-колонії-2

• Місцеве населення отримало можливість долучитися до передових для свого часу надбань античної цивілізації.

• Знайомство з демократичним устроєм грецьких полісів вплинуло на державотворчі традиції народів українських земель.

• Місцеве населення залучилося до товарно-грошових відносин, ознайомилося з новаціями, які використовували греки в ремеслі та сільському господарстві.

• Виникнення античних міст-колоній започаткувало процес урбанізації (зростання міст і міського населення) Північного Причорномор’я.

• Наприкінці І ст. н. е. античні міста-колонії стали одним зі шляхів поширення на українські землі перших паростків християнства.

Напишіть відгук

Copyright © 2017 | Всеукраїнська Електронна Енциклопедія
Копіювання матеріалів "Всеукраїнської електронної енциклопедії" дозволяється лише зі згоди адміністрації проекту.
Украина онлайн